IK HOU VAN

ontwerpvraagstukken

kort-op-de-bal werfopvolging

fijne detaillering met oog voor de technische haalbaarheid

aannemers die mij bellen

ondubbelzinnige duidelijkheid i.v.m. ereloon

onroerend (industrieel) erfgoed

zonlichtinval uit een (on)verwachte hoek

lijnen die doorlopen :)

FAQ - answers

_

U heeft zelf een aannemer in gedachten om mee samen te werken, kan dat?

Uiteraard.
Ik werk niet met 'vaste' aannemers maar heb wel een lijst met goede en ervaren aannemers.
Het is aan u om te kiezen met welke aannemer zal samengewerkt worden op basis van prijs, kwaliteit en dienstverlening.
Ik begeleid en adviseer u uiteraard en help u op weg om de keuze te maken als u door het bos de bomen niet ziet.

_

Wanneer zal uw project bewoonbaar of gebruiksklaar zijn?

Dat kan ik samen met u en de aannemers trachten in te schatten, maar hou wel rekening met het volgende;
Een architect is geen projectmanager en geen werfleider.
De timing van de werken is dan ook grotendeels niet in handen van de architect en kan ook moeilijk precies vooraf worden bepaald.
De vordering van het ontwerp, aanbesteding en uitvoering hangt van heel veel factoren af, niet in het minste van de timing van de vergunningsaanvraag, de timing van de offertes, de agenda van de aannemers en de weersomstandigheden.

_

Wat is de 'stijl' van mijn ontwerpen?

Maatwerk.
Ik werk steeds vanuit de bestaande kwaliteiten van de plek en tracht die in de verf te zetten.
Dit kan alleen met een ontwerp op maat. Elk ontwerp start van een blanco blad.
Ook de oriëntatie en standen van de zon, de kwaliteiten van de eventueel bestaande constructies of landschapselementen, de privacy van de bewoners, het programma van eisen, het ruimtelijk concept, bouwmethode en uiteraard bouwfysica en duurzaamheid zijn uitgangspunten.
Het ontwerp is het gevolg van de zoektocht naar het meest ideale antwoord op het vraagstuk bepaald door al deze parameters.
Ik sta erop dat het ontwerp tot stand komt als resultaat van een ontwerpproces in nauwe samenwerking met u.
Hiervoor is een wederzijds vertrouwen en een goede verstandhouding tussen u en mij van groot belang. 

_

Doe ik enkel nieuwbouw of ook verbouwingen?

Beiden.
Het is een ander gegeven. Een ander uitgangspunt. Maar toch wat gelijklopend. 
Bij verbouwingen ga ik uit van een maximaal behoud van de bestaande kwalitatieve constructies. Ik zet de bestaande pluspunten extra in de verf.
Bij nieuwbouwprojecten ga ik ook uit van de bestaande kwaliteiten of werkpunten, maar dan van de plek ipv de bestaande constructie. vb. open zichten, al dan niet inkijk van de buren, een mooie boom die we bewaren, etc. 

_

U heeft zelf een plan getekend en u heeft nog een architect nodig om de bouwaanvraag te tekenen, kan u hiervoor bij mij terecht?

Ja en nee.
Ik heb er uiteraard geen probleem mee dat u zelf een schets maakt van uw droomproject. Dit maakt in veel gevallen uw wensen makkelijk communiceerbaar. U moet wel een 'believer' zijn in de meerwaarde van een architect voor de ontwikkeling van de kwaliteiten van het ontwerp.
Een architect is veel meer dan de tekenaar van een bouwaanvraag.
Mijn dienstverlening gaat van a tot z; eerste voorontwerp over vergunningsaanvraag t.e.m werfopvolging en bijstand bij oplevering.
Ik hou er van om samen met de bouwheer deze weg af te leggen.
De aanbesteding en werfopvolging maakt onlosmakelijk deel uit van de opdracht omdat ook in deze fasen de architectuur tot stand komt die in de ontwerpfase werd bedacht en uitgetekend.

_

Kan u ook bij mij terecht voor een interieurontwerp?

Uiteraard. 
Met veel plezier zelfs.
In mijn hoofd bestaat er zelfs geen onderscheid tussen ontwerpen aan architectuur en een interieurontwerp maken. 
Zelfs het concept van de tuin, buitenaanleg en inpassing in de omgeving neem ik met veel plezier voor mijn rekening als u dit wenst. Een gebouw staat immers niet op zich. Na mijn studie architectuur schoolde ik mij hiervoor nog bij met een master landschapsarchitectuur. 

_

Kan u ook bij mij terecht voor een houtskeletbouw en/of passiefbouw?

Uiteraard.
Met veel plezier zelfs.
Ik probeer de bouwwijze van elke constructie te evalueren aan de hand van de logica van het ontwerp en de draagkracht van de grond. Zo komen we samen met de ingenieur stabiliteit tot de beste en meest economische oplossing.
Elk project wordt ook in de weegschaal gelegd wat betreft ecologie en duurzaamheid. Zowel qua inplanting, het slopen van bestaande constructies (wat mij betreft liefst zo minimaal mogelijk) als bouwmethode en bouwmaterialen. Hoe ver we daarin gaan wordt in overleg met u bepaald en is ook mee bepaald door het bouwbudget.

_

Kan u ook bij mij terecht voor een EPB studie en/of ventilatiestudie?

Neen.
Ik besteed dit uit aan een extern bureau.  
Het staat u vrij zelf hier een bureau voor te zoeken of ik kan u hierin bijstaan.

_

Kan u ook bij mij terecht voor een stabiliteitsstudie (berekening van de funderingen, liggers, kolommen etc.)?

Neen.
Ik besteed dit uit aan een extern bureau.
Het staat u vrij zelf hier een bureau voor te zoeken of ik kan u hierin bijstaan.

_

Wil je meer weten of heb je nog vragen?

bel me
+32 (0)484 508 374

mail me
info@juliedaubioul.be

of meer info via de website van de Orde van Architecten > hier

_

using allyou.net